Update cookies preferences
Promotic

VertAlign - właściwość obiektu PmfTableArea

Opis:
Wyrównanie poziome tekstu wybranego obszaru tabeli.
Jeśli ta właściwość nie jest ustawiona, to przyjmuje (dziedziczy) wartość z tej samej właściwości VertAlign obiektu nadrzędnego.
Składnia:
String VertAlign
Wartości:
middle - domyślnie wyrównanie do środka
top - wyrównanie do górnej obwódki
bottom - wyrównanie do dolnej obwódki
inherit - Właściwość pobiera wartość z obiektu nadrzędnego
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTableArea.VertAlign = "middle";   // Zapis do właściwości
var sVertAlign = oTableArea.VertAlign;   // Odczyt z właściwości
oTableArea.VertAlign = "inherit";   // Właściwość pobiera wartość z obiektu nadrzędnego

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.