Update cookies preferences
Promotic

SetArray - metoda obiektu PmfTableArea

Opis:
Dodanie tablicy wartości do komórek danego obszaru tabeli.
Składnia:
Empty SetArray(PmArray aArray)
Parametry:
aArray(PmArray) tablica 2-wymiarowa wartości (PmArray). Liczba elementów tablicy musi być taka sama jak liczba komórek w obszarze tabeli.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var aValues = Pm.CreatePmArray(2, 2, 3);
aValues.SetItem("text 1", 0, 0);
aValues.SetItem("text 2", 1, 0);
aValues.SetItem("text 3", 0, 1);
aValues.SetItem("text 4", 1, 1);
aValues.SetItem("text 5", 0, 2);
aValues.SetItem("text 6", 1, 2);
oTableArea.SetArray(aValues);

Historia:
Pm9.00.28: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.