Update cookies preferences
Promotic

GetRow - metoda obiektu PmfTableArea

Opis:
Zwraca odniesienie do konkretnego wiersza (do obiektu PmfTableRow).
Składnia:
Object GetRow(Long iRow)
Parametry:
iRow(Long) Indeks wiersza wybranego obszaru (indeksowane od 0, -1=ostatni wiersz).
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oRow = oTableArea.GetRow(-1);

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.