Promotic

SetItem - metoda obiektu PmArray

Opis:
Ustawia wartość w pozycji tablicy określoną przy pomocy indeksów i oraz j.
Składnia:
Empty SetItem(Variant vValue, Long i, [Long j])
Parametry:
vValue(Variant) Wartość
i(Long) Indeks tablicy (indeksowane od 0).
j[opcjonalne] (Long) Indeks tablicy (indeksowane od 0).
W przypadku tablicy 1-wymiarowej parametr nie musi być określony lub może mieć wartość -1.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.

Wartość można ustawić tylko istniejącej pozycji tablicy (pozycje są wytwarzane przy pomocy metody Create).
Jeżeli trzeba zwiększyć tablicę, wtedy należy zamiast metody SetItem wywołać metodę Insert.
Przykład1:
tablica 1-wymiarowa
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var arr = Pm.CreatePmArray(1, 3);
arr.SetItem("Test0", 0);
arr.SetItem("Test1", 1);
// ...
Przykład2:
tablica 2-wymiarowa
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var arr = Pm.CreatePmArray(2, 3, 5);
arr.SetItem("Test", 0, 2);
// ...

var val = arr.GetItem(0, 2);   // val = Test

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.