Update cookies preferences
Promotic

Filter - metoda obiektu PmArray

Opis:
Umożliwia filtrować tablicę 1-wymiarową.
Składnia:
Array Filter(Function onFilter)
Parametry:
onFilter(Function) Parametr onFilter zawiera funkcję, która umożliwia własne fitrowanie tablicy 1-wymiarowej.
Funkcja onFilter wykrywa, czy pozycja tablicy należy/nie należy do tablicy wynikowej. Ta funkcja jest wywoływana sekwencyjnie dla każdego wpisu tablicy podczas filtrowania i musi być w formie:
function onFilter(vItem, iItem) { return vItem > 10 ? true : false; }
gdzie parametr vItem zawiera wartość elementu tablicy i parametr iItem zawiera indeks elementu w tablicy.
Funkcja zwraca:
true - jeżeli pozycja spełnia warunek filtra
false - jeżeli pozycja nie spełnia warunek filtra
Wartość zwrotna:
tablica 1-wymiarowa - kopia tablicy wejściowej zawierającej tylko elementy spełniające warunek filtrowania.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

function onFilter(vItem, iItem)
{
return vItem > 10 ? true : false;
}

var arr1 = Pm.Array1(2, 11, 5, 23, 45, 8, 10, 19);
var arr2 = arr1.Filter(onFilter);
// Tablica zostanie posortowana następująco: 11, 23, 45, 19

Historia:
Pm9.00.27: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.