Update cookies preferences
Promotic

SetSubArray - metoda obiektu PmArray

Opis:
Przyszeregowanie tablicy 1-wymiarowej wartości wybranym pozycjom danych tablicy 2-wymiarowej.
Składnia:
Boolean SetSubArray(String sType, Long nIndex, Array aArray)
Parametry:
sType(String) Typ wybranych wartości tablicy:
"Row" - Jest wybrany jeden wiersz tablicy (tabeli).
Wartość index musi być liczba całkowita:
- index>=0 oznacza indeks wybranego wiersza (indeksowane od 0).
"Col" - Jest wybrana jedna kolumna tablicy (tabeli).
Wartość index musi być liczba całkowita:
- index>=0 oznacza indeks wybranej kolumny (indeksowane od 0).
nIndex(Long) Indeks do tabeli, którego znaczenie jest określone przez parametr sType.
aArray(Array) tablica 1-wymiarowa wartości (obiekt PmArray dla JavaScript lub typ danych Array dla VBScript), które zostaną przyszeregowane do wiersza lub kolumny tablicy 2-wymiarowej.
Wartość zwrotna:
true - Przyszeregowanie wartości przebiegło pomyślnie.
false - W innym przypadku
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
Metoda działa tylko dla tablica 2-wymiarowa.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var aRow = Pm.CreatePmArray().Array1(10, 20, 30, 40);
var result = oArray.SetSubArray("Row", 0, aRow);

Historia:
Pm9.00.25: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.