Update cookies preferences
Promotic

SetSubArray - metoda objektu PmArray

Popis:
Přiřazení 1-rozměrného pole hodnot zvoleným datovým položkám 2-rozměrného pole.
Syntaxe:
Boolean SetSubArray(String sType, Long nIndex, Array aArray)
Parametry:
sType(String) Typ zvolených hodnot pole:
"Row" - Je zvolen jeden řádek pole (tabulky).
Hodnota index musí být celé číslo:
- index>=0 znamená index vybraného řádku (indexováno od 0).
"Col" - Je zvolen jeden sloupec pole (tabulky).
Hodnota index musí být celé číslo:
- index>=0 znamená index vybraného sloupce (indexováno od 0).
nIndex(Long) Index do tabulky, jehož význam je určen parametrem sType.
aArray(Array) 1-rozměrné pole hodnot (objekt PmArray pro JavaScript nebo datový typ Array pro VBScript), které budou přiřazeny řádku nebo sloupci 2-rozměrného pole.
Vrácená hodnota:
true - Přiřazení hodnot proběhlo v pořádku.
false - V jiném případě
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Metoda je funkční pouze pro 2-rozměrné pole.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var aRow = Pm.CreatePmArray().Array1(10, 20, 30, 40);
var result = oArray.SetSubArray("Row", 0, aRow);

Historie:
Pm9.00.25: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.