Update cookies preferences
Promotic

GetSubArray - metoda objektu PmArray

Popis:
Vytvoří 1-rozměrné pole hodnot ze zvolených datových položek 2-rozměrného pole.
Syntaxe:
Array GetSubArray(String sType, Long nIndex)
Parametry:
sType(String) Typ zvolených hodnot pole:
"Row" - Je zvolen jeden řádek pole (tabulky).
Hodnota index musí být celé číslo:
- index>=0 znamená index vybraného řádku (indexováno od 0).
"Col" - Je zvolen jeden sloupec pole (tabulky).
Hodnota index musí být celé číslo:
- index>=0 znamená index vybraného sloupce (indexováno od 0).
nIndex(Long) Index do tabulky, jehož význam je určen parametrem sType.
Vrácená hodnota:
1-rozměrné pole hodnot (objekt PmArray pro JavaScript nebo datový typ Array pro VBScript).
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Metoda je funkční pouze pro 2-rozměrné pole.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var aRow = oArray.GetSubArray("Row", 0);

Historie:
Pm9.00.25: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.