Update cookies preferences
Promotic

Remove - metoda objektu PmArray

Popis:
Odstraní jeden nebo více položek z pole. Pole se zmenší o odstraněné položky.
Je funkční pouze pro 1-rozměrné pole.
Syntaxe:
Empty Remove(Long nPos, [Long nCount])
Parametry:
nPos(Long) Index položky k odstranění.
Hodnota -2 znamená poslední položku.
nCount[nepovinné] (Long) Počet položek k odstranění.
Pokud není nastaveno, pak je 1.
Položky se odstraňují od zadané pozice směrem ke konci pole.
Pokud ale byla zadána poslední pozice pole (-2), pak se odstraňují položky od konce směrem k začátku pole.
Buď se povede odstranit všechny požadované položky nebo metoda selže.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
Odstraní 2 položek z pole.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var a = Pm.CreatePmArray().Array1(0, 10, 20, 30, 40);
a.Remove(2, 2);   // Výsledek: (0, 10, 40)
// nebo
a.Remove(-2, 2);   // Výsledek: (0, 10, 20)
Příklad2:
Odstraní prázdné položky z pole.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var a = Pm.CreatePmArray();
var n = 100;
a.Create(n);
a.SetItem("Test1", 0);
a.SetItem("Test2", 1);
a.Remove(2, n - 2);

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.