Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Remove - metoda objektu PmArray

Popis:
Odstranění jedné nebo více položek z pole. Pole se zmenší o odstraněné položky.

Je funkční pouze pro 1-rozměrné pole.

Syntaxe:
Empty Remove(Long nPos, [Long nCount])
Volání:
PmArray.Remove(nPos, nCount)
Parametry:
nPos(Long) Index položky k odstranění.

Hodnota -2 znamená poslední položku.

nCount[nepovinné] (Long) Počet položek k odstranění.

Položky se odstraňují od zadané pozice směrem ke konci pole. Pokud ale byla zadána poslední pozice pole (-2), pak se odstraňují položky od konce směrem k začátku pole.

Buď se povede odstranit všechny požadované položky nebo metoda selže.

Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
Odstranění 2 položek z pole.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var a = Pm.CreatePmArray().Array1(0, 10, 20, 30, 40);
a.Remove(2, 2);  //Výsledek: (0, 10, 40)
//nebo
a.Remove(-2, 2);  //Výsledek: (0, 10, 20)

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice