Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetItem - metoda objektu PmArray

Popis:
Nastaví hodnotu v položce pole zadanou indexy i a j.
Syntaxe:
Empty SetItem(Variant vValue, Long i, [Long j])
Parametry:
vValue(Variant) Hodnota
i(Long) index pole
j[nepovinné] (Long) index pole
V případě 1-rozměrného pole se parametr neuvede nebo může mít hodnotu -1.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

Hodnota lze nastavit jen položce která v poli existuje (položky se vytvářejí metodou Create).
Pokud je potřeba pole zvětšit, pak je nutno místo metody SetItem volat metodu Insert.
Příklad1:
1-rozměrné pole
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var arr = Pm.CreatePmArray().Create(5);
arr.SetItem("Test0", 0);
arr.SetItem("Test1", 1);
//...
Příklad2:
2-rozměrné pole
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var arr = Pm.CreatePmArray().Create(3, 5);
arr.SetItem("Test", 0, 2);
//...

var val = arr.GetItem(0, 2);  // val = Test

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice