Promotic

HorzAlign - właściwość obiektu PmfTable

Opis:
Wyrównanie poziome tekstu tabeli.
Składnia:
String HorzAlign
Wartości:
center - domyślnie wyrównanie do środka
left - wyrównanie do lewej obwódki
right - wyrównanie do prawej obwódki
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTable.HorzAlign = "center";   // Zapis do właściwości
var sHorzAlign = oTable.HorzAlign;   // Odczyt z właściwości

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.