Promotic

EnsureVisible - metoda obiektu PmfTable

Opis:
Przewinie tabelkę na wymaganą pozycję..
Składnia:
Boolean EnsureVisible(Long iRow, Long iCol)
Parametry:
iRow(Long) Indeks wymaganego wiersza.
iCol(Long) Indeks wymaganej kolumny.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmfTable.GetSel (metoda)
- PmfTable.SelType (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTable.EnsureVisible(65, 0);

Historia:
Pm9.00.14: Przewinie tabelkę na wymaganą pozycję.
© MICROSYS, spol. s r.o.