Promotic

TextColor - właściwość obiektu PmfTable

Opis:
Ustawienie/ustalenie koloru tekstu tabeli.
Składnia:
String TextColor
Wartości:
RGB String (przedstawia kolor) występuje w formie "#RRGGBB".
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTable.TextColor = "#000000";   // Zapis do właściwości
var sTextColor = oTable.TextColor;   // Odczyt z właściwości

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.