Promotic

InitCols - metoda obiektu PmfTable

Opis:
Inicjalizacja ilości kolumn tabeli.
Składnia:
Empty InitCols(Long nMainCol, [Long nLeftCol])
Parametry:
nMainCol(Long) Ilość kolumn w obszarze danych tabeli.
nLeftCol[opcjonalne] (Long) Ilość kolumn w lewym obszaru tabeli.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTable.InitCols(8, 1);

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.