Promotic

onAction - zdarzenie obiektu PmfTable

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane podczas powstania ważnej logicznej akcji nad obiektem.
Parametry:
ev(Object) Odniesienie do obiektu opisującego informacje o zdarzeniu
Parametry:
ev.SrcObject(Object) Pmf obiekt, w którym zdarzenie wystąpiło.
ev.Action(String) Typ akcji.
"main" - dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki lub zwolnienie klawisza "spacja" lub "Enter" nad tabelką.
ev.Area(Long) Liczbowy identyfikator obszaru tabeli, nad którą została wykonana akcja. Patrz Obszary w tabeli.
ev.Row(Long) Indeks kolumny tabeli, nad którą została wykonana akcja.
ev.Col(Long) Indeks kolumny tabeli, nad którą została wykonana akcja. Jeżeli SelType = "row" a akcja została wywołana przy pomocy klawisza "spacja" lub "Enter", wtedy ev.Col = -1.
Notatka:
Zdarzenie to działa tylko w języku JavaScript.
Przykład:
Wytworzy obiekt PmfTable (np. w zdarzeniu onFormLoad obiektu PmgForm).
Funkcja zostanie zarejestrowana do zdarzenia onAction.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

function onTableAction(ev)
{
if (ev.Action == "main")
{
Pm.Debug("Area=" + ev.Area + ", Row=" + ev.Row);
}
}

var oForm = pMe.Form;
var oTable = oForm.CreateItem("table", "id_tab1");
oTable.InitRows(5, 1, 1);
oTable.InitCols(6, 1);
// Setting table
// ...

oTable.AddEvent("onAction", "tabedit", onTableAction);
© MICROSYS, spol. s r.o.