Promotic

onAction - událost objektu PmfTable

Popis:
Událost je vyvolána při vzniku důležité logické akce nad objektem.
Parametry:
ev(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události
Parametry:
ev.SrcObject(Object) Pmf objekt ve kterém událost vznikla.
ev.Action(String) Typ akce.
"main" - dvojklik levým tlačítkem myši nebo puštění klávesy "mezerník" nebo "Enter" nad tabulkou.
ev.Area(Long) Číselný identifikátor oblasti tabulky, nad kterou byla akce provedena. Viz Oblasti v tabulce.
ev.Row(Long) Index řádku tabulky, nad kterým byla akce provedena.
ev.Col(Long) Index sloupce tabulky, nad kterým byla akce provedena. Pokud SelType = "row" a akce byla vyvolána pomocí klávesy "mezerník" nebo "Enter", pak ev.Col = -1.
Poznámka:
Tato událost je funkční pouze pro jazyk JavaScript.
Příklad:
Vytvoří objekt PmfTable (např. v události onFormLoad objektu PmgForm).
Funkce se zaregistruje do události onAction.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

function onTableAction(ev)
{
if (ev.Action == "main")
{
Pm.Debug("Area=" + ev.Area + ", Row=" + ev.Row);
}
}

var oForm = pMe.Form;
var oTable = oForm.CreateItem("table", "id_tab1");
oTable.InitRows(5, 1, 1);
oTable.InitCols(6, 1);
// Setting table
// ...

oTable.AddEvent("onAction", "tabedit", onTableAction);
© MICROSYS, spol. s r.o.