Promotic

AddEvent - metoda objektu PmfObject

Popis:
Zaregistruje funkci do zadané události.
Syntaxe:
Empty AddEvent(String sEventName, String sFuncId, Function Func)
Parametry:
sEventName(String) Název události daného Pmf objektu.
sFuncId(String) Identifikátor registrované událostní funkce.
- Umožňuje odebrání funkce metodou RemoveEvent.
- Zamezuje duplicitnimu zaregistrování téže funkce.
- Může obsahovat jakékoliv znaky (není to systémový název).
- Nesmí být prázdný řetězec.

Pokud by se volala tato metoda s již dříve zaregistrovaným identifikátorem, pak tato metoda selže a výpis chyby se přidá do globálních chyb INFO systému.
Func(Function) Událostní funkce, která se bude volat když je vyvolána daná událost.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Tato metoda je funkční pouze pro jazyk JavaScript.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

function onEAccept(ev)
{
// ...
}

oPmf.AddEvent("onEditAccept", "sFuncId", onEAccept);
Příklad2:
Viz příklady v událostech PmfButton.onAction, onEditAccept atd.

Historie:
Pm9.00.07: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.