Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AddEvent - metoda objektu PmfObject

Popis:
Zaregistruje funkci do zadané události.
Syntaxe:
Empty AddEvent(String sEventName, Function Func)
Parametry:
sEventName(String) Název události daného Pmf objektu.
Func(Function) Událostní funkce, která se bude volat když je vyvolána daná událost.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Tato metoda je funkční pouze pro jazyk JavaScript.
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oPmf.AddEvent("onEditAccept", function(ev) { Pm.Debug("AddEvent"); });
Příklad2:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oPmf.AddEvent("onEditAccept", onEAccept);

function onEAccept(ev)
{
//...
}
Příklad3:
Viz příklady v událostech PmfButton.onAction, onEditAccept atd.

Historie:
Pm9.00.07: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice