Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

BodyWidthIni - vlastnost objektu PmfObject

Popis:
Počáteční šířka těla Pmf objektu, tzn. počáteční šířka po otevření okna formuláře.
Tělo Pmf objektu je oblast, kde je zobrazena hodnota položky. Například pro PmfString je to oblast pro zadávání textu.

Hodnota je v HTML jednotkach "em". 1em je rovno aktuální velikosti písma. Například pokud je velikost písma dokumentu 12pt, pak 1em se rovná 12pt (0.5em = 6pt, 2em = 24pt).
Syntaxe:
Long BodyWidthIni
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Přednastavená hodnota je pro položku: PmfString=20, PmfNumber=8, PmfButton=7, PmfTable=20.

Zapisovat do této vlastnosti lze pouze pokud okno formuláře PmForm ještě není otevřeno.
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.

Tato vlastnost není funkční pro objekt: PmfBool.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oString = oForm.CreateItem("string", "IdStr1", "Nadpis", "BodyWidthIni:15;");
var nBodyWidthIni = oString.BodyWidthIni;  //Čtení hodnoty
oString.BodyWidthIni = 15;  //Zápis hodnoty

Historie:
Pm8.03.15: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice