Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

BodyWidthIni - vlastnost objektu PmfObject

Popis:
Počáteční šířka těla položky formuláře, tzn. počáteční šířka po otevření okna formuláře.

Tělo položky formuláře je oblast, kde je zobrazena hodnota položky. Například pro PmfString je to oblast pro zadávání textu.

Syntaxe:
BodyWidthIni As Integer
Volání:
Nastavení vlastnosti při vytváření položky:
oString = oForm.CreateItem("string", "Id", "Nadpis", "BodyWidthIni:15;");
Zápis hodnoty:
oString.BodyWidthIni = 15;
Čtení hodnoty:
val = oString.BodyWidthIni;
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Hodnota se udává v počtu znaků velkého písmene M.

 
Zapisovat do této vlastnosti lze pouze pokud okno formuláře PmForm ještě není otevřeno.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. Nefunguje však v prohlížeči InternetExplorer8 a nižší.

 
Tato vlastnost není funkční pro položku: PmfBool.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice