Promotic

BodyWidthIni - vlastnost objektu PmfObject

Popis:
Počáteční šířka Body oblasti Pmf objektu, tzn. počáteční šířka po otevření okna formuláře.
Body oblast Pmf objektu je oblast, kde je zobrazena hodnota položky. Například pro objekt PmfNumber je to oblast pro zadání čísla.
Syntaxe:
Variant BodyWidthIni
Hodnoty:
reálné číslo - Hodnota je v HTML jednotkách "em". 1em je rovno aktuální velikosti písma.
Například pokud velikost písma dokumentu je 12pt, pak 1em se rovná 12pt (0.5em = 6pt, 2em = 24pt).
content - Počáteční šířka Body oblasti se nastaví automaticky podle velikosti obsahu (např. podle velikosti textu).
Tuto hodnotu lze nastavit pouze pro objekt: PmfString, PmfButton.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Výchozí hodnota je pro položku: PmfString=20, PmfNumber=8, PmfButton=7, PmfTable=20, PmfTree=10.

Zapisovat do této vlastnosti lze pouze pokud okno formuláře PmForm ještě není otevřeno.
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.

Tato vlastnost není funkční pro objekt: PmfBool.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oString = oForm.CreateItem("string", "IdStr1", "Nadpis", "BodyWidthIni:15;");
var nBodyWidthIni = oString.BodyWidthIni;   // Čtení z vlastnosti
oString.BodyWidthIni = 15;   // Zápis do vlastnosti

Historie:
Pm9.00.25: Nová hodnota vlastnosti BodyWidthIni: content.
Pm8.03.15: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.