Update cookies preferences
Promotic

Title - vlastnost objektu PmfObject

Popis:
Zobrazovaný název Pmf objektu.
Syntaxe:
String Title
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Hodnota byla zadána v parametru sType při vytváření objektu metodou PmForm.CreateItem.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmfObject.TitlePos (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oString = oForm.CreateItem("string", "IdStr1", "Nadpis");
var sTitle = oString.Title;   // Čtení z vlastnosti
oString.Title = "Nadpis";   // Zápis do vlastnosti

Historie:
Pm8.03.08: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.