Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Title - vlastnost objektu PmfObject

Popis:
Zobrazovaný název Pmf objektu.
Syntaxe:
Title As String
Volání:
sTitle = oItem.Title
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Hodnota byla zadána při vytváření položky metodou PmForm.CreateItem.

 
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy.
Viz také:

Historie:
Pm8.03.08: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice