Promotic

BodyFont - vlastnost objektu PmfObject

Popis:
Písmo Body oblasti Pmf objektu.
Syntaxe:
String BodyFont
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Vlastnost vrací nebo nastaví písmo jako řetězec ve formátu CSS.
Tato vlastnost dědí z vlastnosti BodyFont rodičovského Pmf objektu. Zápis platné hodnoty písma do vlastnosti zruší dědění hodnoty z rodičovského objektu. Zápis hodnoty "inherit" do vlastnosti povolí dědění hodnoty z rodičovského objektu.
Změna hodnoty vlastnosti v runtime módu nezmění velikost Pmf objektu ani velikost jeho podoblastí.
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
Nastavení a čtení písma ve formátu CSS.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oObject.BodyFont = "normal normal 400 13px 'Arial'";   // Zápis do vlastnosti
var sBodyFont = oObject.BodyFont;   // Čtení z vlastnosti
oObject.BodyFont = "inherit";   // Povolení dědění hodnoty vlastnosti z rodičovského objektu

Historie:
Pm9.00.20: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.