Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TitlePos - vlastnost objektu PmfObject

Popis:
Pozice zobrazovaného názvu Pmf objektu.
Syntaxe:
String TitlePos
Volání:
Nastavení vlastnosti při vytváření objektu:
oString = oForm.CreateItem("string", "Id", "Nadpis", "TitlePos:no;");
Zápis hodnoty:
oString.TitlePos = "no";
Čtení hodnoty:
sPos = oString.TitlePos;
Hodnoty:
left (přednastaveno) - Zobrazovaný název bude vlevo od zadavatele.
right - Zobrazovaný název bude vpravo od zadavatele. Toto je funkční zatím pouze pro PmfBool.
no - Název nebude zobrazen a zadavatel se rozšíří vlevo do prostoru kde by jinak název byl.

Tato hodnota se nemusí nastavovat, pokud v metodě CreateItem nebyl zadán (nebo je nastaven na null) parametr sTitle.

Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Zapisovat do této vlastnosti lze pouze pokud okno formuláře PmForm ještě není otevřeno.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.

 
Tato vlastnost není funkční pro objekt: PmfSepar.
Viz také:
- PmfObject.Title (vlastnost)
Příklad1:
Konfigurátor pro zadání textu zobrazit víceřádkově přes celou plochu.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oString = oForm.CreateItem("string", "IdStr", "", "TitlePos:no;Multiline:1;");
Příklad2:
Konfigurátor typu checkbox zobrazit tak, aby zobrazovaný název byl vpravo.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBool = oForm.CreateItem("bool", "IdBool", "Nadpis", "TitlePos:right;");

Historie:
Pm8.03.15: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice