Promotic

TitlePos - vlastnost objektu PmfObject

Popis:
Pozice Title oblasti Pmf objektu.
Syntaxe:
String TitlePos
Hodnoty:
left (přednastaveno) - Zobrazovaný název bude vlevo od zadavatele.
right - Zobrazovaný název bude vpravo od zadavatele. Toto je funkční zatím pouze pro PmfBool.
no - Název nebude zobrazen a zadavatel se rozšíří vlevo do prostoru kde by jinak název byl.
Tato hodnota se nemusí nastavovat, pokud v metodě CreateItem nebyl zadán (nebo je nastaven na null) parametr sTitle.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Zapisovat do této vlastnosti lze pouze pokud okno formuláře PmForm ještě není otevřeno.
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Tato vlastnost není funkční pro objekt: PmfSepar.
Viz také:
- PmfObject.Title (vlastnost)
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oString = oForm.CreateItem("string", "IdStr1", "Nadpis", "TitlePos:no;");
var sTitlePos = oString.TitlePos;   // Čtení z vlastnosti
oString.TitlePos = "no";   // Zápis do vlastnosti
Příklad2:
Konfigurátor pro zadání textu zobrazit víceřádkově přes celou plochu.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oString = oForm.CreateItem("string", "IdStr", "", "TitlePos:no;Multiline:1;");
Příklad3:
Konfigurátor typu checkbox zobrazit tak, aby zobrazovaný název byl vpravo.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBool = oForm.CreateItem("bool", "IdBool", "Nadpis", "TitlePos:right;");

Historie:
Pm8.03.15: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.