Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmfSepar

Popis:
Objekt představuje jednu položku formuláře typu: "Oddělovač mezi konfigurátory".
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
Subtype Typ (vzhled) separátoru
Vlastnosti a metody společné všem objektům typu PmfObject:
BodyHeightIni Počáteční výška těla
BodyHeightMode Způsob změny výšky těla
BodyWidthIni Počáteční šířka těla
BodyWidthMode Způsob změny šířky těla
Id Identifikátor Pmf objektu
PrivateData Privátní hodnota objektu
Title Zobrazovaný název Pmf objektu
TitlePos Pozice zobrazovaného názvu Pmf objektu
Type Typ Pmf objektu
Visible Nastaví viditelnost/neviditelnost Pmf objektu
Poznámka:
- Objekt lze vytvořit metodou PmForm.CreateItem("separ", ...).
- Tento objekt je funkční i ve Web obrazech.


Oddělovač má vzhled, který lze určit pomocí vlastnosti Subtype. Přednastavený je tvar vodorovné čáry a pokud je zadán i zobrazovaný název (v parametru sTitle), pak je tento text zobrazen uvnitř této čáry.
Příklad1:
Skript vytvoří jednu položku formuláře. Předpokládá však, že objekt oForm je již vytvořen nebo nastaven dříve.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

// PmfObject ...
var oSepar = oForm.CreateItem("separ", "", "", "Subtype:line;TitlePos:no;");
// PmfObject ...

Historie:
Pm8.03.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice