Promotic

Objekt PmfSepar

Popis:
Objekt představuje jednu položku formuláře typu: Oddělovač mezi konfigurátory.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
SubtypeTyp (vzhled) oddělovače
Vlastnosti a metody společné všem objektům typu PmfObject:
BodyHeightIniPočáteční výška Body oblasti
BodyHeightModeZpůsob změny výšky Body oblasti
BodyWidthIniPočáteční šířka Body oblasti
BodyWidthModeZpůsob změny šířky Body oblasti
FormVrací objekt PmForm
IdIdentifikátor Pmf objektu
ParentVrací referenci na rodičovský Pmf objekt
PrivateDataPrivátní hodnota objektu
TitleZobrazovaný název Pmf objektu
TitleFontPísmo Title oblasti Pmf objektu
TitlePosPozice Title oblasti Pmf objektu
TypeTyp Pmf objektu
VisibleVrací nebo nastaví viditelnost/neviditelnost Pmf objektu
Poznámka:
- Objekt lze vytvořit metodou PmForm.CreateItem("separ", ...).
- Tento objekt je funkční i ve Web obrazech.


Oddělovač má vzhled, který lze určit pomocí vlastnosti Subtype. Přednastavený je tvar vodorovné čáry a pokud je zadán i zobrazovaný název (v parametru sTitle), pak je tento text zobrazen uvnitř této čáry.
Příklad1:
Skript vytvoří jednu položku formuláře. Předpokládá, že objekt oForm již existuje.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

// PmfObject ...
var oSepar = oForm.CreateItem("separ", "", "", "Subtype:line;TitlePos:no;");
// PmfObject ...

Historie:
Pm8.03.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.