Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RemoveItems - metoda objektu PmForm

Popis:
Odstraní položky Pmf objektu.
Syntaxe:
Empty RemoveItems(String sFilterType, [String vFilterValue])
Parametry:
sFilterType(String) typ vstupního filtru metody.
"All" - všechny položky
"IdBegin" - všechny Pmf objekty, kterým začíná název Id hodnotou uvedenou v parametru vFilterValue
"IdSub" - všechny Pmf objekty, které v názvu Id mají hodnotou uvedenou v parametru vFilterValue
vFilterValue[nepovinné] (String) zadaná hodnota filtru metody.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmForm.GetItems (metoda)
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oForm.RemoveItems("All");

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice