Promotic

Close - metoda objektu PmForm

Popis:
Zavře prohlížeč formuláře.
Syntaxe:
Empty Close(String sReason)
Parametry:
sReason(String) Identifikátor způsobu zavření prohlížeče formuláře.
Tento identifikátor je pak dostupný:
- pokud prohlížeč byl otevřen metodou Pm.CreateView: ve vlastnosti ev.CloseReason v události onClose.
- (zastaralé) pokud prohlížeč byl otevřen metodou OpenView: ve vlastnosti oSystem.CloseReason v události oExtra.onClose.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

Tato metoda má smysl zejména pokud uživatel chce mít vlastní tlačítko (PmfButton), které zavře prohlížeč s vlastním identifikátorem.
Normálně se tato metoda nemusí používat, protože zavření prohlížeče se provádí pomocí systémových tlačítek - viz vlastnost SysButtons.
Viz také:
- PmForm.SysButtons (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oForm.Close("ok");

Historie:
Pm8.03.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.