Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Close - metoda objektu PmForm

Popis:
Zavře prohlížeč formuláře.
Syntaxe:
Close(sReason As String)
Volání:
oForm.Close(sReason)
Parametry:
sReason(String) Identifikátor způsobu zavření prohlížeče formuláře. Tento identifikátor je pak dostupný ve vlastnosti oSystem.CloseReason v akci oExtra.onClose.
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
 
Tato metoda má smysl zejména pokud uživatel chce mít vlastní tlačítko (PmfButton), které zavře prohlížeč s vlastním identifikátorem. Normálně se metoda nemusí používat, protože zavření prohlížeče se provádí pomocí systémových tlačítek - viz vlastnost SysButtons.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice