Promotic

BodyFont - vlastnost objektu PmForm

Popis:
Písmo Body oblasti Pmf objektu.
Syntaxe:
String BodyFont
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Vlastnost vrací nebo nastaví písmo jako řetězec ve formátu CSS.
Z této vlastnosti dědí hodnotu písma objekt $root (PmfLayout).
Změna hodnoty vlastnosti v runtime módu nezmění velikost Pmf objektu ani velikost jeho podoblastí.
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Pokud hodnota vlastnosti není zadána, pak se použije jako výchozí hodnota písmo zadané v konfigurátoru "Používat jiné písmo v systémových oknech".
Přednastavená hodnota tohoto písma je "normal normal 400 11px 'Microsoft Sans Serif'"
Příklad:
Nastavení a čtení písma ve formátu CSS.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oForm.BodyFont = "normal normal 400 13px 'Arial'";   // Zápis do vlastnosti
var sBodyFont = oForm.BodyFont;   // Čtení z vlastnosti

Historie:
Pm9.00.20: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.