Update cookies preferences
Promotic

BodyFont - vlastnost objektu PmForm

Popis:
Písmo Body oblasti Pmf objektu.
Pokud tato vlastnost není nastavena, pak se použije jako výchozí hodnota písmo zadané v konfigurátoru "Používat jiné písmo v systémových oknech".
Výchozí hodnota je "normal normal 400 11px 'Microsoft Sans Serif'"
Z této vlastnosti dědí hodnotu písma objekt $root (PmfLayout).
Syntaxe:
String BodyFont
Hodnoty:
font-style font-variant font-weight font-size font-family - Textový řetězec ve formátu CSS.
inherit - Vlastnost přebere hodnotu z nadřízeného objektu
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Vlastnost vrací nebo nastavuje písmo jako textový řetězec ve formátu CSS.
Změna hodnoty vlastnosti v runtime nezmění velikost Pmf objektu ani velikost jeho podoblastí.
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
Nastavení a čtení písma ve formátu CSS.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oForm.BodyFont = "normal normal 400 13px 'Arial'";   // Zápis do vlastnosti
var sBodyFont = oForm.BodyFont;   // Čtení z vlastnosti
oForm.BodyFont = "inherit";   // Vlastnost přebere hodnotu z nadřízeného objektu

Historie:
Pm9.00.20: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.