Promotic

onClose - událost objektu PmForm

Popis:
Událost je vyvolána při zavření objektu PmForm.
Parametry:
ev.Form(String) Objekt PmForm.
ev.CloseReason(String) Identifikátor typu zavření okna.
Poznámka:
Tato událost je funkční pouze pro jazyk JavaScript.
Viz také:
- PmForm.onOpen (událost)
Příklad:
Funkce se zaregistruje do události onClose.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oForm = pMe.Form;
oForm.AddEvent("onClose", "sFuncId", function(ev) { Pm.Debug("onClose"); });

Historie:
Pm9.00.07: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice