Promotic

onClose - událost objektu PmForm

Popis:
Událost je vyvolána při zavření objektu PmForm.
Parametry:
ev(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události
Parametry:
Form(Object) Objekt PmForm.
CloseReason(String) Identifikátor typu zavření okna.
ok - Okno bylo zavřeno požadovaným způsobem.
Poznámka:
Tato událost je funkční pouze pro jazyk JavaScript.
Viz také:
- PmForm.onOpen (událost)
Příklad:
Funkce se zaregistruje do události onClose.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oForm = pMe.Form;
oForm.AddEvent("onClose", "sFuncId", onTest);

function onTest(ev)
{
if (ev.CloseReason == "ok")
{
Pm.Debug("onClose");
}
}

Historie:
Pm9.00.07: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.