Promotic

SysLayoutPos - vlastnost objektu PmForm

Popis:
Pozice systémové oblasti $sys (pokud tato oblast bude zobrazena).
Viz Základní oblasti, do kterých se budou Pmf objekty umísťovat.
Syntaxe:
String SysLayoutPos
Hodnoty:
right (přednastaveno) - Vpravo od základní oblasti (od $main).
bottom - Dole pod základní oblastí.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Zapisovat do této vlastnosti lze pouze pokud okno formuláře PmForm ještě není otevřeno.
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmForm.SysButtons (vlastnost)
Příklad:
Vytvoření uživatelských tlačítek umístěných pod základní oblastí.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oForm.SysLayoutPos = "bottom";

var oBtnLay = oForm.GetItem("$sys", 1);

var oBtn = oBtnLay.CreateItem("button", "buttGetData", null, "Value:Get data");
oBtn = oBtnLay.CreateItem("button", "buttInsertRow", null, "Value:Insert row");
oBtn = oBtnLay.CreateItem("button", "buttDeleteRow", null, "Value:Delete row");

Historie:
Pm9.00.05: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.