Promotic

Objekt PmfBool

Popis:
Objekt představuje jednu položku formuláře typu: "Zadavatel boolean hodnoty (Checkbox)".
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
Value Hodnota Pmf objektu
Vlastnosti a metody společné všem objektům typu PmfObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
BodyHeightIni Počáteční výška těla
BodyHeightMode Způsob změny výšky těla
BodyWidthIni Počáteční šířka těla
BodyWidthMode Způsob změny šířky těla
Enabled Povolení/zákaz editace hodnoty
Id Identifikátor Pmf objektu
PrivateData Privátní hodnota objektu
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Title Zobrazovaný název Pmf objektu
TitlePos Pozice zobrazovaného názvu Pmf objektu
Type Typ Pmf objektu
Visible Nastaví viditelnost/neviditelnost Pmf objektu
Události:
onEditAccept Vyvolá se po ukončení editace a po uložení editované hodnoty.
onFocus Vyvolá se pokud Pmf objekt získá nebo ztratí fokus
Poznámka:
- Objekt lze vytvořit metodou PmForm.CreateItem("bool", ...).
- Tento objekt je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
Skript vytvoří jednu položku formuláře. Předpokládá však, že objekt oForm je již vytvořen nebo nastaven dříve.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBool = oForm.CreateItem("bool", "id_bool");
oBool.Value = true;

Historie:
Pm8.03.08: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.