Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Value - vlastnost objektu PmfBool

Popis:
Hodnota položky formuláře.
Syntaxe:
Value As Boolean
Volání:
Nastavení vlastnosti při vytváření položky:
oBool = oForm.CreateItem("bool", "Id", "Nadpis", "Value:true;");
Zápis hodnoty:
oBool.Value = true;
Čtení hodnoty:
value = oBool.Value;
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. Nefunguje však v prohlížeči InternetExplorer8 a nižší.

 
Pokud je při otevírání okna nastaven údaj oExtra.onChange a pokud v konfigurátoru uživatel změní tuto hodnotu, pak je vyvolána uživatelská událost s příznakem oSystem.ChangeType = "value".
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice