Promotic

onEditAccept - událost objektu PmfBool

Popis:
Událost je vyvolána po ukončení editace a po uložení editované hodnoty.
Parametry:
ev(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události
Parametry:
ev.SrcObject(Object) Pmf objekt ve kterém událost vznikla.
OldValue(Boolean) Původní hodnota.
Poznámka:
Tato událost je funkční pouze pro jazyk JavaScript.
Příklad:
Vytvoří objekt PmfBool (např. v události onFormLoad objektu PmgForm).
Funkce se zaregistruje do události onEditAccept.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

function onCheckBool(ev)
{
Pm.Debug("OldValue=" + ev.OldValue);
}

var oForm = pMe.Form;
var oBool = oForm.CreateItem("bool", "id_Bool1", "Boolean 1", "");
oBool.Value = false;
oBool.AddEvent("onEditAccept", "id_Bool1", onCheckBool);
© MICROSYS, spol. s r.o.