Update cookies preferences
Promotic

onEditAccept - zdarzenie obiektu PmfBool

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane po zakończeniu edycji oraz po zapisaniu edytowanej wartości.
Parametry:
ev(Object) Odniesienie do obiektu opisującego informacje o zdarzeniu
Parametry:
ev.SrcObject(Object) Pmf obiekt, w którym zdarzenie wystąpiło.
OldValue(Boolean) Wartość poprzednia.
Notatka:
Zdarzenie to działa tylko w języku JavaScript.
Przykład:
Wytworzy obiekt PmfBool (np. w zdarzeniu onFormLoad obiektu PmgForm).
Funkcja zostanie zarejestrowana do zdarzenia onEditAccept.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

function onCheckBool(ev)
{
Pm.Debug("OldValue=" + ev.OldValue);
}

var oForm = pMe.Form;
var oBool = oForm.CreateItem("bool", "id_Bool1", "Boolean 1", "");
oBool.Value = false;
oBool.AddEvent("onEditAccept", "id_Bool1", onCheckBool);
© MICROSYS, spol. s r.o.