Promotic

Obiekt PmfBool

Opis:
Obiekt przedstawia jedną pozycję formularza typu:
Właściwości i metody tego obiektu:
ValueWartość Pmf obiektu
Właściwości i metody wspólne dla wszystkich obiektów typu PmfObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
BodyHeightIniPoczątkowa wysokość obszaru Body
BodyHeightModeSposób zmiany wysokości obszaru Body
BodyWidthIniPoczątkowa szerokość obszaru Body
BodyWidthModeSposób zmiany szerokości obszaru Body
EnabledZezwolenie/zakaz edycji wartości
FormZwraca obiekt PmForm
IdIdentyfikator Pmf obiektu
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pmf obiektu
PrivateDataWartość prywatna obiektu
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
TitleWyświetlana nazwa Pmf obiektu
TitleFontCzcionka obszaru Title Pmf obiektu
TitlePosPozycja obszaru Title Pmf obiektu
TypeTyp Pmf obiektu
VisibleZwraca lub ustawia widoczność/niewidoczność Pmf obiektu
Zdarzenia:
onEditAcceptJest wywołane po zakończeniu edycji oraz po zapisaniu edytowanej wartości.
onFocusJest wywołane jeżeli Pmf obiekt uzyska lub utraci fokus
Notatka:
- Obiekt można wytworzyć przy pomocy metody PmForm.CreateItem("bool", ...).
- Obiekt ten działa również w Web panelach.
Przykład1:
Skrypt wytworzy jedną pozycję formularza, zakładając, że obiekt oForm już istnieje.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBool = oForm.CreateItem("bool", "id_bool");
oBool.Value = true;

Historia:
Pm8.03.08: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.