Update cookies preferences
Promotic

Type - właściwość obiektu PmfObject

Opis:
Typ Pmf obiektu.
Składnia:
String Type
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Wartość została określona w parametrze sType podczas wytwarzania obiektu przy pomocy metody PmForm.CreateItem.

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sType = oPmf.Type;

Historia:
Pm8.03.08: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.