Update cookies preferences
Promotic

Parent - właściwość obiektu PmfObject

Opis:
Zwraca odniesienie do nadrzędnego Pmf obiektu.
Składnia:
Object Parent
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Obiekt $root (PmfLayout) zwraca wartość null.
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oParent = oObject.Parent;

Historia:
Pm9.00.20: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.