Promotic

Parent - vlastnost objektu PmfObject

Popis:
Vrací referenci na rodičovský Pmf objekt.
Syntaxe:
Object Parent
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Objekt $root (PmfLayout) vrací hodnotu null.
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oParent = oObject.Parent;

Historie:
Pm9.00.20: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.