Promotic

onFocus - událost objektu PmfObject

Popis:
Událost je vyvolána pokud Pmf objekt získá nebo ztratí fokus
Parametry:
ev(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události
Parametry:
ev.SrcObject(Object) Pmf objekt ve kterém událost vznikla.
ev.Type(String) Typ fokusu.
"in" - Pmf objekt získal fokus
"out" - Pmf objekt ztratil fokus
Poznámka:
- Tato událost je funkční pouze pro jazyk JavaScript.
- Tato událost není funkční pro objekt: PmfLayout, PmfSepar, PmfString (pro Subtype:static).
Příklad:
Vytvoří objekt PmfString (např. v události onFormLoad objektu PmgForm).
Funkce se zaregistruje do události onFocus.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oForm = pMe.Form;
function onStringChangeFocus(ev)
{
Pm.Debug("onFocus, Type=" + ev.Type);
}

var oString = oForm.CreateItem("string", "id_Str1", "String 1", "");
oString.Value = oForm .ClientType ? "PM Runtime" : "PM Develop";

oString.AddEvent("onFocus", "id_Str1", onStringChangeFocus);

Historie:
Pm9.00.11: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.