Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RemoveEvent - metoda objektu PmfObject

Popis:
Odregistruje funkci v zadané události.
Syntaxe:
Empty RemoveEvent(Long sEventName, Function Func)
Parametry:
sEventName(Long) Název události daného Pmf objektu.
Func(Function) Funkce, která bude odregistrována v dané události.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Tato metoda je funkční pouze pro jazyk JavaScript.
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oPmf.RemoveEvent("onEditAccept", onEAccept);
Příklad2:

Historie:
Pm9.00.07: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice