Update cookies preferences
Promotic

RemoveEvent - metoda objektu PmfObject

Popis:
Odregistruje funkci v zadané události.
Syntaxe:
Empty RemoveEvent(Long sEventName, String sFuncId)
Parametry:
sEventName(Long) Název události daného Pmf objektu.
sFuncId(String) Identifikátor událostní funkce registrované metodou AddEvent.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Tato metoda je funkční pouze pro jazyk JavaScript.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oPmf.RemoveEvent("onEditAccept", "sFuncId");
Příklad2:
Viz metoda AddEvent

Historie:
Pm9.00.07: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.