Update cookies preferences
Promotic

RemoveEvent - metoda obiektu PmfObject

Opis:
Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu.
Składnia:
Empty RemoveEvent(Long sEventName, String sFuncId)
Parametry:
sEventName(Long) Nazwa zdarzenia danego Pmf obiektu.
sFuncId(String) Identyfikator funkcji zdarzenia zarejestrowanej przy pomocy metody AddEvent.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Metoda ta działa tylko dla języka JavaScript.
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oPmf.RemoveEvent("onEditAccept", "sFuncId");
Przykład2:
Patrz metoda AddEvent

Historia:
Pm9.00.07: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.