Update cookies preferences
Promotic

Enabled - właściwość obiektu PmfObject

Opis:
Zezwolenie/zakaz edycji wartości.
Składnia:
Long Enabled
Wartości:
0 - Edycja jest zakazana
1 - Edycja jest dozwolona
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oString = oForm.CreateItem("string", "IdStr1", "Tytuł");
var nEnabled = oString.Enabled;   // Odczyt z właściwości
oString.Enabled = 1;   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm9.00.10: Dostępne dla Web paneli.
Pm9.00.05: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.