Promotic

Obiekt PmfObject

Opis:
Obiekt jest rodzicem wszystkich obiektów przedstawiających pozycje obiektu PmForm. To znaczy, że wszysktie obiekty mają poza swoimi właściwościami i metodami również właściwości i metody tego obiektu.
Właściwości i metody:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
BodyFontCzcionka obszaru Body Pmf obiektu
BodyHeightIniPoczątkowa wysokość obszaru Body
BodyHeightModeSposób zmiany wysokości obszaru Body
BodyWidthIniPoczątkowa szerokość obszaru Body
BodyWidthModeSposób zmiany szerokości obszaru Body
EnabledZezwolenie/zakaz edycji wartości
FormZwraca obiekt PmForm
IdIdentyfikator Pmf obiektu
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pmf obiektu
PrivateDataWartość prywatna obiektu
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
TitleWyświetlana nazwa Pmf obiektu
TitleFontCzcionka obszaru Title Pmf obiektu
TitlePosPozycja obszaru Title Pmf obiektu
TypeTyp Pmf obiektu
VisibleZwraca lub ustawia widoczność/niewidoczność Pmf obiektu
Zdarzenia:
onFocusJest wywołane jeżeli Pmf obiekt uzyska lub utraci fokus
Obiekty, które są pochodnymi tego obiektu:
PmfBoolWprowadzanie wartości logicznej (Checkbox)
PmfButtonPrzycisk
PmfEnumWybór jednego z kilku (Combobox)
PmfLayoutObszar dla innych Pmf obiektów
PmfNumberWprowadzanie liczby całkowitej lub rzeczywistej
PmfSeparSeparator pomiędzy konfiguratorami
PmfStringWprowadzanie tekstu
PmfTableTabela
PmfTreeDrzewo

Historia:
Pm8.03.08: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.