Promotic

Form - właściwość obiektu PmfObject

Opis:
Zwraca obiekt PmForm.
Składnia:
Object Form
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oForm = oObject.Form;

Historia:
Pm9.00.20: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.