Promotic

BodyWidthMode - właściwość obiektu PmfObject

Opis:
Sposób zmiany szerokości obszaru Body Pmf obiektu.
Obszar Body Pmf obiektu to obszar, w którym jest wyświetlona wartość pozycji. Na przykład dla obiektu PmfString to obszar do wprowadzania liczby.
Składnia:
String BodyWidthMode
Wartości:
const - Szerokość zostanie nadal taka sama a zmiana rozmiaru okna formularza nie będzie miała wpływu na tą szerokość.
Jest to wartość domyślna dla pozycji: PmfNumber, PmfBool, PmfEnum, PmfButton, PmfSepar, PmfLayout.
resize - Szerokość będzie się zmieniać wraz ze zmianą rozmiaru okna formularza.
Jest to wartość domyślna dla pozycji: PmfString, PmfTable, PmfTree oraz systemowe obszary $root oraz $main.
Wartość tą nie można ustawić dla obiektu: PmfBool.
content - Szerokość będzie się zmieniać automatycznie w zależności od rozmiaru treści (np. w zależności od rozmiaru tekstu).
Wartość tą można ustawić tylko dla obiektu: PmfButton.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Zapisywać do tej właściwości można tylko jeżeli okno formularza PmForm jeszcze nie zostało otwarte.
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmfObject.BodyWidthIni (właściwość)
- PmfObject.BodyHeightMode (właściwość)
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oString = oForm.CreateItem("string", "IdStr1", "Tytuł", "BodyWidthMode:resize;");
var sBodyHeightMode = oString.BodyWidthMode;   // Odczyt z właściwości
oString.BodyWidthMode = "resize";   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm9.00.25: Nowa wartość właściwości BodyWidthMode: content.
Pm8.03.15: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.