Promotic

Title - właściwość obiektu PmfObject

Opis:
Wyświetlana nazwa Pmf obiektu.
Składnia:
String Title
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Wartość została określona w parametrze sType podczas wytwarzania obiektu przy pomocy metody PmForm.CreateItem.

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmfObject.TitlePos (właściwość)
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oString = oForm.CreateItem("string", "IdStr1", "Tytuł");
var sTitle = oString.Title;   // Odczyt z właściwości
oString.Title = "Tytuł";   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm8.03.08: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.