Update cookies preferences
Promotic

Visible - właściwość obiektu PmfObject

Opis:
Właściwość zwraca lub ustawia widoczność/niewidoczność Pmf obiektu.
Składnia:
Long Visible
Wartości:
-1 - Obiekt jest ukryty, jego miejsce zajmuje następujący obiekt.
Wpływa na obliczenie rozmiaru okna (paska przewijania) - tzn. że u dołu w oknie pojawi się puste miejsce.
0 - Obiekt jest ukryty, jego miejsce jest puste.
1 - Obiekt jest widoczny.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oString = oForm.CreateItem("string", "IdStr1", "Tytuł");
var nVisible = oString.Visible;   // Odczyt z właściwości
oString.Visible = 1;   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.