Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

BodyWidthIni - wlaściwość obiektu PmfObject

Opis:
Początkowa szerokość trzonu elementu formularza, tzn. początkowa szerokość po otwarciu okna formularza.

Trzon elementu formularza to obszar, w którym jest wyświetlona zawartość elementu. Na przykład dla PmfString to obszar do wprowadzania tekstu.

Składnia:
BodyWidthIni As Integer
Wołanie:
Ustawienie właściwości podczas wytwarzania pozycji:
oString = oForm.CreateItem("string", "Id", "Nazwa", "BodyWidthIni:15;");
Zapis wartości:
oString.BodyWidthIni = 15;
Odczyt wartości:
val = oString.BodyWidthIni;
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.

Wartość podawana jest ilością znaków dużej litery M.

 
Zapisywać do tej właściwości można tylko jeżeli okno formularza PmForm jeszcze nie zostało otwarte.

Właściwość ta działa także w Web panelach. Lecz nie funkcjonuje w przeglądarce InternetExplorer8 i starszych.

 
Właściwość ta nie jest wspierana dla pozycji: PmfBool.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice