Promotic

BodyWidthIni - właściwość obiektu PmfObject

Opis:
Początkowa szerokość obszaru Body Pmf obiektu, tzn. początkowa szerokość po otwarciu okna formularza.
Obszar Body Pmf obiektu to obszar, w którym jest wyświetlona wartość pozycji. Na przykład dla obiektu PmfString to obszar do wprowadzania liczby.

Wartość jest w HTML jednostkach "em". 1em to bieżąca wielkość czcionki.
Na przykład jeżeli wielkość czcionki dokumentu jest 12pt, wtedy 1em jest równe to 12pt (0.5em = 6pt, 2em = 24pt).
Składnia:
Long BodyWidthIni
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Wstępnie ustawioną wartością jest dla pozycji: PmfString=20, PmfNumber=8, PmfButton=7, PmfTable=20.

Zapisywać do tej właściwości można tylko jeżeli okno formularza PmForm jeszcze nie zostało otwarte.
Właściwość ta działa także w Web panelach.

Ta właściwość nie działa dla obiektu: PmfBool.
Patrz również:
- PmfObject.BodyWidthMode (właściwość)
- PmfObject.BodyHeightIni (właściwość)
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oString = oForm.CreateItem("string", "IdStr1", "Tytuł", "BodyWidthIni:15;");
var nBodyWidthIni = oString.BodyWidthIni;   // Odczyt z właściwości
oString.BodyWidthIni = 15;   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm8.03.15: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.