Update cookies preferences
Promotic

BodyHeightMode - właściwość obiektu PmfObject

Opis:
Sposób zmiany wysokości obszaru Body Pmf obiektu.
Obszar Body Pmf obiektu to obszar, w którym jest wyświetlona wartość pozycji. Na przykład dla obiektu PmfString to obszar do wprowadzania liczby.
Składnia:
String BodyHeightMode
Wartości:
const (domyślnie) - Wysokość zostanie nadal taka sama a zmiana rozmiaru okna formularza nie będzie miała wpływu na tą wysokość.
resize - Wysokość będzie się zmieniać wraz ze zmianą rozmiaru okna formularza.
Jest to wartość domyślna dla pozycji: PmfTable, PmfTree oraz systemowe obszary $root oraz $main.
Wartość tą nie można ustawić dla obiektu: PmfNumber, PmfBool, PmfEnum, PmfSepar("Subtype:line;").
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Zapisywać do tej właściwości można tylko jeżeli okno formularza PmForm jeszcze nie zostało otwarte.
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmfObject.BodyHeightIni (właściwość)
- PmfObject.BodyWidthMode (właściwość)
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oString = oForm.CreateItem("string", "IdStr1", "Tytuł", "BodyHeightMode:resize;");
var sBodyHeightMode = oString.BodyHeightMode;   // Odczyt z właściwości
oString.BodyHeightMode = "resize";   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm8.03.15: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.