Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

BodyHeightMode - wlaściwość obiektu PmfObject

Opis:
Sposób zmiany wysokości trzonu elementu formularza.

Trzon elementu formularza to obszar, w którym jest wyświetlona zawartość elementu. Na przykład dla PmfString to obszar do wprowadzania tekstu.

Składnia:
BodyHeightMode As String
Wołanie:
Ustawienie właściwości podczas wytwarzania pozycji:
oString = oForm.CreateItem("string", "Id", "Nazwa", "BodyHeightMode:resize;");
Zapis wartości:
oString.BodyHeightMode = "resize";
Odczyt wartości:
val = oString.BodyHeightMode;
Wartości:
const (domyślnie) - Wysokość zostanie nadal taka sama a zmiana rozmiaru okna formularza nie będzie miała wpływu na tą wysokość.
resize - Wysokość będzie się zmieniać wraz ze zmianą rozmiaru okna formularza.

Wartość tą nie można ustawić dla pozycji: PmfInt, PmfFloat, PmfBool, PmfEnum, PmfSepar("Subtype:line;").

Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.

Zapisywać do tej właściwości można tylko jeżeli okno formularza PmForm jeszcze nie zostało otwarte.

Właściwość ta działa także w Web panelach. Lecz nie funkcjonuje w przeglądarce InternetExplorer8 i starszych.

Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice