Update cookies preferences
Promotic

Obiekt PmfEnum

Opis:
Obiekt ten przedstawia jedną pozycję formularza typu: Wybór jednego z kilku (Combobox).
Właściwości i metody tego obiektu:
AddRow()Doda następny wiersz do listy
DeleteRow()Usunięcie zawartości listy
ValueWartość Pmf obiektu
Właściwości i metody wspólne dla wszystkich obiektów typu PmfObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
BodyHeightIniPoczątkowa wysokość obszaru Body
BodyHeightModeSposób zmiany wysokości obszaru Body
BodyWidthIniPoczątkowa szerokość obszaru Body
BodyWidthModeSposób zmiany szerokości obszaru Body
EnabledZezwolenie/zakaz edycji wartości
IdIdentyfikator Pmf obiektu
PrivateDataWartość prywatna obiektu
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
TitleWyświetlana nazwa Pmf obiektu
TitlePosPozycja obszaru Title Pmf obiektu
TypeTyp Pmf obiektu
VisibleWłaściwość zwraca lub ustawia widoczność/niewidoczność Pmf obiektu
Zdarzenia:
onEditAcceptJest wywołane po zakończeniu edycji oraz po zapisaniu edytowanej wartości
onFocusJest wywołane jeżeli Pmf obiekt uzyska lub utraci fokus
Notatka:
- Obiekt można wytworzyć przy pomocy metody PmForm.CreateItem("enum", ...).
- Obiekt ten działa również w Web panelach.


Obiekt PmfEnum służy do wyboru jednej wartości z kilku możliwych. Wybór przebiega w taki sposób, że kliknięciem myszki zostanie rozwinięta lista wierszy (ComboBox), gdzie w każdym wierszu znajduje się tekst (parametr sName).
Przykład1:
Skrypt wytworzy jedną pozycję formularza, zakładając, że obiekt oForm już istnieje.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oEnum = oForm.CreateItem("enum", "id_enum");
oEnum.AddRow(1, "Test1");
oEnum.AddRow(2, "Test2");
oEnum.Value = 1;

Historia:
Pm8.03.08: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.