Promotic

AddRow - metoda obiektu PmfEnum

Opis:
Doda następny wiersz do listy.
Składnia:
Empty AddRow(Variant vValue, String sName)
Parametry:
vValue(Variant) Wartość wiersza. Jeżeli dany wiersz zostanie wybrany, wtedy właściwość Value zwraca tą wartość.
sName(String) Wyświetlana nazwa wiersza
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oEnum.AddRow(vValue, sName);

Historia:
Pm8.03.08: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.