Promotic

DeleteRow - metoda obiektu PmfEnum

Opis:
Usunięcie zawartości listy.
Składnia:
Empty DeleteRow(String vType)
Parametry:
vType(String) "$all" - Usunie wszystkie pozycje listy
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oEnum.DeleteRow("$all");

Historia:
Pm8.03.22: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.