Promotic

Value - właściwość obiektu PmfEnum

Opis:
Wartość Pmf obiektu.
Składnia:
Variant Value
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość zwraca wartość wybranego wiersza, który został dodany przy pomocy metody AddRow.

Właściwość ta działa także w Web panelach.

Jeżeli podczas otwierania okna jest ustawiona dana oExtra.onChange i jeżeli w konfiguratorze użytkownik zmieni tą wartość, wtedy zostanie wywołane zdarzenie użytkownika z znacznikiem oSystem.ChangeType = "value".
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

// Ustawienie właściwości podczas wytwarzania obiektu
var oEnum = oForm.CreateItem("enum", "Id1", "Tytuł", "Value:5;");
var nValue = oEnum.Value;   // Odczyt z właściwości
oEnum.Value = 5;   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm8.03.08: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.